070 389 2918 info@sense2bits.se

Mats Eriksson som representerar Linköpings Universitet och sense2bits AB kommer att vara en av talarna på den årliga konferensen om Rörnät och Klimat med titeln ”Kontinuerlig övervakning av vattenkvalitet i dricksvattennät – vad är möjligt inom kort” på torsdag den 30 mars kl 14:00. Mats kommer att berätta om ny innovativ teknik för ett tidigvarning-system genom ett nätverk av sensorer för detektion av låga halter av avloppsvatten i dricksvattenledningar. Ifall ni är intresserade av att veta mer, ha presentationen från konferensen, så ta gärna kontakt med Mats på konferensen eller kontakta oss på info@sense2bits.se.

Sammanfattning av resultat:

  • Nyutvecklade och kommersiella sensorer för on-linemonitorering har undersökts för avloppsdetektion i dricksvatten
  • e-tungan presterar bäst av ”Sensationsensorerna” (prototyp)
  • spectro::lyser presterar bäst av de kommersiella produkterna
  • e-tungan presterar bäst av dessa två vid låga avloppshalter