070 389 2918 info@sense2bits.se

Svensk Vatten har publicerat en rapport för en utvärdering av olika nya sensorteknologier för att mäta föroreningar i dricksvatttennätet, läs rapporten här 2018-15_web.

Resultatet av utvärderingen är att elektroniska tungan visade bäst resultat och med låg sannolikhet för falsklarm kan mäta kraven för de lägsta halterna på 0,05% avlopssvatten i dricksvatten.