070 389 2918 info@sense2bits.se

Svenskt Vatten arrangerar en konferens den 29-30 November i Stockholm där resultat från projektet Sensation kommer att redovisas av Per Jonsson, (FOI) och Helena Stavklint (Tekniska Verken i Linköping) som testat och utvärderat sensorer på drickvattennätet. Den elektroniska tungar har visat sig vara den bästa metoden av både nya och kommerciellt tillgängliga sensorer till att mäta dricksvattenkvalitet online. Vid konferensen kommer även Mats Eriksson och Fredrik Winqvist att närvara från sense2bits AB.