070 389 2918 info@sense2bits.se

Inom DRICKS (Chalmers) har ett projekt initierats som löper över 2018-2020 där Linköpings Universitet, sense2bits AB och ett nätverk av andra organisationer och företag ingår i ett nära samarbete inom ramen för DRICKS för att b la ytterligare verifiera elektroniska tungans funktionalitet i ledningsnäten.

DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds tekniska högskola, med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning. Se mer detaljer här.