070 389 2918 info@sense2bits.se

Är vårt dricksvatten alltid rent?

I ett försök att svara på denna fråga har vi vänt oss till forskningen för att söka svar. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har publicerat rapporter som beskriver kända utbrott och risker. Folkhälsomyndigheten, 2015, Sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten –...