070 389 2918 info@sense2bits.se
Vårt erbjudande är ett ”tidig varnings-system” för vattenverk och vattendistributörer för kontinuerlig övervakning av avvikelser i dricksvattenkvalitet i ledningsnätet (on-line) genom ett nätverk av robusta och kostnadseffektiva sensorer som i realtid kan detektera låga halter av avloppsvatten och andra kemiska förändringar i dricksvattnet. Vattenverken kan snabbt agera på en tidig varning för att lokalisera problemet och reducera risken för att konsumenter exponeras för otjänligt dricksvatten.

Produkten är ett sensorsystem som består av ett nätverk av sensorer som placeras direkt i dricksvattenflödet i ledningsnätet. Dessa sensorer skapar unik data som genom innovativa algoritmer transformeras till information i nära realtid om dricksvattenkvaliteten, speciellt med avseende på innehåll av avloppsvatten. Produkten baseras på teknologin ”elektroniska tungan” som forskats och utvecklats på Linköpings Universitet.

Forskningscentrumet DRICKS vid Chalmers Universitet har definierat relevanta scenarier baserade på verkliga händelser. Grafen ovan visar våra mätningar för samtliga av dessa scenarier som visar att sensorn kan detektera alla dessa halter, till och med den lägsta nivån av avloppsvatten 0,05% vilket motsvarar storleksordningen tiotal till hundratal CFU/100 ml E. coli.

  • ”Normal-scenariot” (Litet inläckage) – Inträngning i ledningsnät vid lågt tryck/tryckfall: 0,05 % (spillvatten i ledningen), motsvarar 5-50 CFU/100ml E. coli.
  • ”Everöd-scenariot 2015” – spillvatten förorenar dricksvattnet: 0.7 % (spillvatten i ledningen), motsvarar 700 CFU/100ml E. coli.
  • ”Nokia-scenariot 2007” (Worst case scenario) med inpumpat avloppsvatten i dricksvattennätet: 10 % (renat spillvatten), motsvarar 5000 CFU/100ml E. coli.

Kontakta oss för mer information.